top of page

AMDANAF I

Helo! Ryan ydw i, ac rydw i'n ddarlunydd 27 oed o Gaerffili, De Cymru. Fel siaradwr Cymraeg rhugl, rwy’n hynod angerddol am yr iaith ac yn teimlo cysylltiad cryf â fy hunaniaeth Gymreig.

Rwyf wedi bod yn hoff iawn o arlunio cyhyd ag y gallaf gofio. Ar ôl dewis Celf a Dylunio fel pwnc TGAU a Lefel A, roedd gen i'r nod bob amser o weithio yn y diwydiant creadigol yn y pen draw. Gan ddechrau yn 2014, astudiais BA (Anrh) Animeiddio ym Mhrifysgol De Cymru, gan raddio yn y pen draw gyda gradd anrhydedd ail ddosbarth uwch (2:1) yn 2017.

Rwyf wedi darlunio tri llyfr hyd yn hyn, pob un ohonynt fel rhan o'r gyfres Handy Learners sydd wedi'i hanelu at oedolion sy'n dysgu Cymraeg. Cyhoeddwyd y cyntaf, Del Does Sport, yn 2021, ac yna Del Does Parenting (2021) a Del Does Social Media (2022).

IMG_7070 2.jpg
bottom of page